Bebyggelsen — Tæthed og fællesskab

Landskabet mellem husene giver trygge og attraktive rammer for beboernes liv og samvær. Langs facaderne etableres privatzoner, der kan fungere som små forhaver til boligerne i stueplan og som forpladser til opgangene. Beplantningen løfter og understøtter fællesarealerne, som bliver variererede og indbydende.

Mod nord placeres en multibane, mens det store fælleshus placeres i den modsatte ende. Området henvender sig til beboere i alle aldre, og hele bebyggelsen får en let urban karakter præget af tæthed, nærhed og mangfoldighed. Der bliver god plads til udfoldelse og privatliv. Og adgang til tagterrasser for ekstra luksus og privatliv i det daglige.

Inde, ude, aktiv, afslappet, sammen eller hver for sig – Nordens Søpark giver dig en vifte af muligheder, du kan benytte dig af. Det er fællesskab på dine betingelser.

Kontakt Home Roskilde City

Ringstedgade 32
4000 Roskilde

post@nordenssoepark.dk

+45 4637 2200

Mægler

home roskilde

Bygherre

akf koncernen

Rådgivere

danielsen architecture

danielsen urban landscape

dines jorgensen

Information

Bliv skrevet op og modtag løbende informationer

Da bygningen endnu ikke er færdigbygget, er billeder af bygningen, rum og udenomsarealer ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer.
Der tages forbehold for ændringer og fejl samt farveangivelser af materialer og overflader. Der vil forekomme synlige samlinger af betonlofter.
Forbeholdet er også gældende for medvirkende ejendomsmægler.